Sunday, May 25, 2014

Galuh jaman dulu dan Galuh jaman sekarang?
Galuh versi dulu dan Galuh versi sekarang?
Galuh yang dulu dan Galuh yang sekarang?

No comments:

Post a Comment