Sunday, January 13, 2013

isn't it fair?

Ini terasa tidak adil. Hanya saja terasa tidak adil

No comments:

Post a Comment